Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 7 trang 35 sgk Địa Lí 12. Việc khai thác, sử dụng đất và rừng không hợp lí ở miền đồi núi đã gây nên những hậu quả gì cho môi trường sinh thái nước ta?
Nước ta có tài nguyên thiên nhiên phong phú, những thuận lợi về tài nguyên thiên nhiên. Tự nhiên Việt Nam và những tài nguyên thiên nhiên đã mang lại nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế cũng như các lĩnh vực khác. Tuy nhiên sự sử dụng đất và rừng không hợp lí đã làm ảnh hưởng đến môi trường sinh vật nước ta rất nhiều. sự ảnh hưởng này đã gây ra những hậu quả nặng nề cho môi trường sinh thái nước ta. Chúng ta cùng đi tìm hiểu việc khai thác, sử dụng đất và rừng không hợp lí ở miền đồi núi đã gây nên những hậu quả đến môi trường sinh thái nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 7 trang 35 sgk Địa Lí 12: Việc khai thác, sử dụng đất và rừng không hợp lí ở miền đồi núi đã gây nên những hậu quả gì cho môi trường sinh thái nước ta?

Câu hỏi giữa bài bài 7 trang 35 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Việc khai thác, sử dụng đất và rừng không hợp lí ở miền đồi núi đã gây nên những hậu quả cho môi trường sinh thái nước ta là:
  • Gây rửa trôi, xói mòn đất
  • Gây ra các hiện tượng trượt lở, sạt lỡ, lũ quét, lũ lụt,….
  • Thu hẹp môi trường sống của các loài sinh vật, động vật
  • Làm mất cân bằng sinh thái môi trường
Xem thêm: Địa lí 12: Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long có những điểm gì giống và khác nhau