Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 7 trang 34 sgk Địa Lí 12. Hãy nêu các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của khu vực đồi núi.
Địa hình nước ta chủ yếu là đồi núi thấp, chỉ có ¼ diện tích là đồng bằng. ở khu vực đồi núi cũng có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên thiên nhiên ấy mang lại rất nhiều lợi ích cho nước ta. Tuy nhiên chúng ta không biết được những tài nguyên thiên nhiên ấy là gì, chúng có trữ lượng như thế nào và phân bố ở đâu. Để hiểu rõ về vấn đề tài nguyên thiên nhiên ở vùng đồi núi chúng ta cùng đi trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 7 trang 34 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của khu vực đồi núi.

Câu hỏi giữa bài bài 7 trang 34 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của khu vực đồi núi:
  • Tài nguyên hoáng sản: tài nguyên khoáng sản chủ yếu là nguyên liệu, nhiên liệu để phục vụ các công nghiệp. khoáng sản chủ yếu của khu vực đồi núi có nhiều loại khoáng sản như đồng, vàng, chì, crôm, đá vôi, than đá,…
  • Tài nguyên rừng và đất trồng: tài nguyên rừng rất đa dạng và phong phú, Rừng đa dạng, phong phú về các loài động thực vật, trong đó có nhiều loại thuộc vào nhóm quý hiếm, tiêu biểu cho sinh vật nhiệt đới. tài nguyên đất tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành lâm-nông-ngư nghiệp nhiệt đới.
  • Nguồn thủy năng: địa hình cao, có khả năng lớn để phát triển thủy điện.
  • Tiềm năng du lịch: có điều kiện thuận lợi phát triển các loại hình tham quan, du lịch, các khu nghĩ dưỡng sinh thái.
Xem thêm: Địa lí 12: Việc khai thác, sử dụng đất và rừng không hợp lí ở miền đồi núi đã gây nên những hậu quả gì