Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 7 trang 33 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào hình 6, nêu nhận xét về đặc điểm địa hình đồng bằng ven biển miền Trung.

Nước ta có 3 miền, miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Đồng bằng ven biển miền Trung có biển đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên nơi đây có đất nghèo nàn, cằn cõi, kém phù sa. Đồng bằng ven biển miên Trung hẹp bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ. Chủ yếu các đồng bằng nơi đây giáp biển nên không được bù đắp phù sa, địa hình nơi đây có nhiều đầm phá, và nhiều vùng thấp trũng. Để hiểu rõ hơn về địa hình của vùng đồng bằng ven biển miền Trung chúng ta đi trả lời câu hỏi. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 7 trang 33 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 6, nêu nhận xét về đặc điểm địa hình đồng bằng ven biển miền Trung.

Câu hỏi giữa bài bài 7 trang 33 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Dựa vào hình 6, nêu nhận xét về đặc điểm địa hình đồng bằng ven biển miền Trung

Nhận xét về đặc điểm địa hình đồng bằng ven biển miền Trung:
  • Vùng đồng bằng ven biển miền Trung có địa hình hẹp ngang, được nhiều thành nhiều vùng đồng bằng nhỏ.
  • Do vùng đồng bằng ven biển miền Trung giáp biển nên đồng bằng ở đây nghèo nàn, cằn cõi, kém phù sa.
  • Ở nhiều đồng bằng thường có sự phân chia làm 3 dải: giáp biển là cồn cát, đầm phá; giữa là vùng thấp trũng, dải trong cùng đã được bồi tụ thành đồng bằng.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của khu vực đồi núi Địa lí 12 bài 7 SGK