Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 7 trang 33 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào kiến thức đã học và hình 6 (SGK), nêu nhận xét về địa hình của hai đồng bằng sông Hổng và đồng bằng sông Cửu Long.
Nước ta có địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, diện tích địa hình đồi núi chiếm hơn ¾ tổng diện tích cả nước. địa hình có một ảnh hưởng to lớn đến tự nhiên cũng như các yếu tố tự nhiên khác của nước ta. Nước ta có nhiều nơi có địa hình cao, đặc biệt là vùng phía Bắc, địa hình được cho là cao nhất khu vực phía Bắc là vùng núi Tây Bắc, những dãy núi đồ sộ cùng với những độ cao ngất ngưỡng. bên cạnh những địa hình cao và đồ sộ thì chúng ta cần xét đến địa hình của vùng đồng bằng, hai địa hình đồng bằng nổi bật ở nước ta là đồng bằng sông Hổng và đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về địa hình của đồng bằng sông Hổng và đồng bằng sông Cửu Long.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 7 trang 33 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào kiến thức đã học và hình 6 (SGK), nêu nhận xét về địa hình của hai đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

Câu hỏi giữa bài bài 7 trang 33 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Nêu nhận xét về địa hình của hai đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long
Nhận xét về địa hình của hai đồng bằng sông Hổng và đồng bằng sông Cửu Long:
  • Đồng bằng sông Hồng: đồng bằng sông Hồng nằm ở phí Bắc được bồi tụ bởi sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình có diện tích khoảng 15000km2. Địa hình của đồng bằng Sông Hồng bị chia cắt thành nhiều ô, địa hình cao ở phía Tây và Tây Bắc, thấp dần khi ra biển.
  • Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích 40000km2, được bồi tụ bởi hệ thống sông Mê Kông, có địa hình thấp và bằng phẳng. trên bề mặt đồng bằng có nhiều hệ thống kênh rạch, đa số diện tích đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là đất mặn, đất phèn.
Xem thêm: Địa lí 12: Dựa vào hình 6, nêu nhận xét về đặc điểm địa hình đồng bằng ven biển miền Trung