Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 8 trang 39 sgk Địa Lí 12 : Hãy nêu các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thiên tai ở vùng biển nước ta.
Biển đông có những ảnh hưởng sâu sắc đến khí hậu, địa hình và sinh vật nước ta rất sâu sắc. nhưng bên cạnh sự ảnh hưởng thì biển Đông còn mang lại cho nước ta một nguồn tài nguyên thiên nhiên rất đa dạng và phong phú. Những nguồn tài nguyên thiên nhiên đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế của như những ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 8 trang 39 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thiên tai ở vùng biển nước ta.

Câu hỏi 3 bài 8 trang 39 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Tài nguyên thiên nhiên vùng biển:
  • Tài nguyên khoáng sản: dầu khí , các mỏ sa khoáng như ti tan, các bãi cát ven biển,…
  • Tài nguyên hải sản: sinh vật rất đa dạng và phong phú, có hơn 2000 loài cá, hơn 100 loài tôm, khoảng vài chục loài mực, hàng nghìn loài sinh vật phù du và sinh vật đáy.
Thiên tai:
  • Bão: hàng năm có rất nhiều cơn bão gây nên nhiều thiệt hại cho nước ta.
  • Sạt lở biển
  • Cát bay, cát chảy
Xem thêm: Địa lí 12: Nêu nhận xét về địa hình của hai đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long