Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 8 trang 39 sgk Địa Lí 12: Nêu khái quát về Biển Đông
Nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển và ảnh hưởng của biển tác động đến tự nhiên của nước ta rất sâu sắc. nhờ sự giáp biển mà nước ta có những điều kiện thuậ lợi để phát triển các ngành công nghiệp dịch vụ, bên cạnh đó, nhờ vào tài nguyên thiên nhiên biển phong phú tạo điều kiện cho sự phát triển ngành đánh bắt thủy hải sản. chúng ta cùng đi nều sơ lược câu hỏi trong sách giáo khoa.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 8 trang 39 sgk Địa Lí 12: Nêu khái quát về Biển Đông

Câu hỏi 1 bài 8 trang 39 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Khái quát về Biển Đông:
  • Biển Đông là một vùng biển rộng lớn
  • Là biển tương đối kín, phái tây là lục địa, phía đông và phía nam được bao bọc bởi các vòng cung đảo.
  • Đặc tính nóng ẩm và chịu ảnh hưởng của gió mùa.
  • Biển Đông giàu khoáng sản và hải sản.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu ảnh hưởng của Biển Đông tới khí hâu, địa hình và giới sinh vật vùng ven biển nước ta