Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 8 trang 36 sgk Địa Lí 12 : Xác định trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam vị trí các vịnh biển: Hạ Long, Đà Nẵng, Xuân Đài, Vân Phong, Cam Ranh. Các vịnh biển này thuộc các tỉnh, thành phố nào?

Nước ta có đường bờ biển dài, kéo dài 3260 km, trải dài qua 28 tỉnh và 24 huyện của cả nước. chính bởi những đặc điểm ấy nên nước ta chịu nhiều ảnh hưởng của biển. các vịnh biển có những cảnh đẹp và rất xinh đẹp, phục vụ cho ngành du lịch của nước ta. Các địa điểm du lịch biển nổi tiếng như Hạ Long, Cam Ranh, Đà Nẵng,… chúng ta hãy đi xác định vị trí của các địa điểm này trên bản đồ để hiểu rõ về đặc điểm của nó mà thu hút nhiều khách du lịch đến như thế. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 8 trang 36 sgk Địa Lí 12 : Xác định trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam vị trí các vịnh biển: Hạ Long, Đà Nẵng, Xuân Đài, Vân Phong, Cam Ranh. Các vịnh biển này thuộc các tỉnh, thành phố nào?

Câu hỏi giữa bài bài 8 trang 36 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Xác định trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam vị trí các vịnh biển Địa lí 12 bài 8

Trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam vị trí các vịnh biển là:
  • Hạ Long nằm ở phí Bắc Việt Nam
  • Đà Nẵng nằm ở miền Trung Việt Nam
  • Xuân Đài nằm ở miền Trung Việt Nam
  • Vân Phong miền Trung Việt Nam
  • Cam Ranh miền Trung Việt Nam
Các vịnh biển này thuộc các tỉnh, thành phố là:
  • Hạ Long (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
  • Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).
  • Xuân Đài (tỉnh Phú Yên)
  • Vân Phong, Cam Ranh (Khánh Hòa).
Xem thêm: Địa lí 12: Nêu khái quát về Biển Đông Địa lí 12 câu 1 bài 8 trang 39 SGK