Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 9 trang 44 sgk Địa Lí 12 : Hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực.
Khí hậu Việt Nam là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, kiểu khí hậu này là chịu ảnh hưởng sâu sắc từ biển Đông. Nhưng bên kiểu khí hậu này còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nên đã tạo ra sự phân chia mùa khí hậu. sự phân chia mùa khí hậu đã dẫn tới phân chia mùa khó hậu ở nước ta. Chính vì thế sự phân chia này có ảnh hưởng sâu sắc đến khí hậu và tự nhiên nước ta, chúng ta cùng đi tìm hiểu. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 4 bài 9 trang 44 sgk Địa Lí 12: Hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực.

Câu hỏi 4 bài 9 trang 44 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Hoạt động của gió mùa ở nước ta:có hai loại gió mùa chính là
  • Gió mùa mùa đông
  • Gió mùa mùa hạ
Hệ quả của hoạt động gió mùa đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực:
  • Tạo ra sự phân mùa khí hậu ở nước ta:
+ Miền Bắc có mùa đông lạn, ít mưa và có nhiệt độ thấp hơn
+ Miền Nam có một mùa mưa và mùa khô rõ rệt
  • Đối với Tây Nguyên và miền Trung Bộ có sự đối lập về mùa khô và mùa mưa
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên nước ta Địa lí 12 bài 8