Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 9 trang 44 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào bảng số liệu sau. Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một Hãy so sánh, nhận xét về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm trên. Giải thích.

Nước ta chịu ảnh hưởng từ rất nhiều loại gió như gió mùa Đông Bắc, gió mùa mùa hạ. gió mùa Tây Nam,…. Gió mùa Đông Bắc gây ra cho nước ta những thời tiết xấu, gió mùa Đông Bắc thổi vào mùa Đông, chính vì thế mà khiến mùa đông nước ta thêm rét và trở lanh. Vậy gió mùa mùa hạ có phải thổi vào mùa hạ không, những ảnh hưởng của gió mùa mùa ha đến nước ta như thế nào. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về gió mùa mùa hạ ở nước ta để hiểu rõ về lượng mưa và độ ẩm của nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 9 trang 44 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bảng số liệu sau. Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một Hãy so sánh, nhận xét về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm trên. Giải thích.

Câu hỏi 3 bài 9 trang 44 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Hãy so sánh, nhận xét về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm trên

Nhận xét về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm:
  • trong ba nơi Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh thì Huế là nơi có lượng mưa cao nhất.
  • trong ba nơi Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố Hồ Chí Minh có lượng bốc hơi cao nhất.
  • trong ba nơi Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh thì Huế là nơi có cân bằng ẩm lớn nhất.
Giải thích:
  • Huế có lượng mưa cao nhất do có dãy Bạch Mã chắn các luồng gió thổi hướng Đông Bắc.
  • TP. Hồ Chí Minh có lượng mưa cao hơn Hà Nội do trực tiếp đón nhận gió mùa tây nam mang mưa
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia mùa