Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 9 trang 42 sgk Địa Lí 12 : Hoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân chia mùa khí hậu khác nhau giữa các khu vực như thế nào?
Khí hậu Việt Nam là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, kiểu khí hậu này là chịu ảnh hưởng sâu sắc từ biển Đông. Nhưng bên kiểu khí hậu này còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nên đã tạo ra sự phân chia mùa khí hậu. sự phân chia mùa khí hậu đã dẫn tới phân chia mùa khó hậu ở nước ta. Chính vì thế sự phân chia này có ảnh hưởng sâu sắc đến khí hậu và tự nhiên nước ta, chúng ta cùng đi tìm hiểu. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 9 trang 42 sgk Địa Lí 12: Hoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân chia mùa khí hậu khác nhau giữa các khu vực như thế nào?

Câu hỏi giữa bài bài 9 trang 42 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Hoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân chia mùa khí hậu khác nhau giữa các khu vực: sự phân chia khí hậu do sự luân phiên các khối khí hoạt động theo mùa khác nhau cả về hướng và về tính chất.
Sự phân chia khí hậu khác nhau giữa các khu vực:
  • Ở miền Bắc: có mùa đông lạnh khô, ít mưa và mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều.
  • Ở miền Nam: có hai mùa khô, mưa ẩm rõ rệt.
  • Ở vùng đồng bằng ven biển miền Trung: có hai mùa mưa, khô, nhưng mùa mưa lệch về thu đông.
Xem thêm: Địa lí 12: Tính chất nhiệt đới của nước ta được biểu hiện như thế nào Địa lí 12 bài 9 SGK