Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 9 trang 41 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào hình 9.2, hãy cho biết các trung tâm cao áp hình thành gió mùa mùa hạ ở Việt Nam, hướng di chuyển và tính chất của gió này.

Nước ta chịu ảnh hưởng từ rất nhiều loại gió như gió mùa Đông Bắc, gió mùa mùa hạ. gió mùa Tây Nam,…. Gió mùa Đông Bắc gây ra cho nước ta những thời tiết xấu, gió mùa Đông Bắc thổi vào mùa Đông, chính vì thế mà khiến mùa đông nước ta thêm rét và trở lanh. Vậy gió mùa mùa hạ có phải thổi vào mùa hạ không, những ảnh hưởng của gió mùa mùa ha đến nước ta như thế nào. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về gió mùa mùa hạ ở nước ta.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 9 trang 41 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào hình 9.2, hãy cho biết các trung tâm cao áp hình thành gió mùa mùa hạ ở Việt Nam, hướng di chuyển và tính chất của gió này.

Câu hỏi giữa bài bài 9 trang 41 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Hãy cho biết các trung tâm cao áp hình thành gió mùa mùa hạ ở Việt Nam

Dựa vào hình 9.2, ta biết các trung tâm cao áp hình thành gió mùa mùa hạ ở Việt Nam là:
  • Gió từ trung tâm cao áp Ấn Độ Dương qua vịnh Bengan
  • Gió từ trung tâm cao áp cận chí tuyến nửa cầu Nam
Hướng di chuyển của hai trung tâm cao áp này là: hướng Tây Nam thổi vào Việt Nam (riêng khu vực Bắc Bộ thổi hướng Đông Nam), hình thành gió mùa mùa hạ.
Tính chất của gió này:
  • Nửa đầu mùa hạ (tháng 5 – 7): gây mưa lớn cho đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên. Sau đó vượt dãy Trường Sơn gây ra hiệu ứng phơn khô nóng cho vùng đồng bằng ven biển miền Trung và phía Nam khu vực Tây Bắc.
  • Giữa và cuối mùa hạ (tháng 6 – 10): nóng ẩm và gây mưa lớn kéo dài cho vùng đón gió ở Nam Bộ và Tây Nguyên nước ta.
Xem thêm: Địa lí 12: Hoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân chia mùa khí hậu khác nhau giữa các khu vực