Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 9 trang 40 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào kiến thức đã học cho biết vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa?
Nước ta là một nước mang tính biển sâu sắc, chịu nhiều ảnh hưởng từ biển. biển mang lại cho nước ta nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên nước ta, nhờ có biển mà khí hậu nước ta ôn hòa, mát mẻ. đồng thời nhờ có biển mà nước ta có trữ lượng khoáng sản dồi dào phục vụ cho các ngành công nghiệp, ảnh hưởng của biển đến nông nghiệp và một số ngành như diêm nghiệp. nước ta ngoài sự ảnh hưởng của biển thì còn có sự ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 9 trang 40 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào kiến thức đã học cho biết vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa?

Câu hỏi giữa bài bài 9 trang 40 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa vì:
  • Nước ta có vị trí nằm trong vùng nội chí tuyến,
  • Là khu vực chịu ảnh hưởng của nhiệt đới gió mùa
  • Đặc biệt nước ta tiếp giáp với Biển Đông rộng lớn, nên có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy cho biết trung tâm xuất phát gió mùa Đông Bắc và tính chất của khối khí này