Hướng dẫn trả lời câu 3 bài 10 trang 47 sgk Địa Lí 12 : Hãy nêu ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống.
Nước ta có tài nguyên thiên nhiên phong phú, những thuận lợi về tài nguyên thiên nhiên. Tự nhiên Việt Nam và những tài nguyên thiên nhiên đã mang lại nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế cũng như các lĩnh vực khác. Tuy nhiên sự sử dụng đất và rừng không hợp lí đã làm ảnh hưởng đến môi trường sinh vật nước ta rất nhiều. sự ảnh hưởng này đã gây ra những hậu quả nặng nề cho môi trường sinh thái nước ta. Chúng ta cùng đi tìm hiểu việc khai thác, sử dụng đất và rừng không hợp lí ở miền đồi núi đã gây nên những hậu quả đến môi trường sinh thái nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 10 trang 47 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống.

Câu hỏi 3 bài 10 trang 47 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống:
  • Các hoạt động giao thông, vận tải, du lịch chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi nhiệt đới ẩm gió mùa.
  • Độ ẩm cao gây khó khăn cho việc quản lí thiết bị máy móc.
  • Các thiên tai như bão lũ, lụt, sạt lỡ, xóa mòn gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, làm thiệt hại nhà cửa, của cải,…
  • Các hiện tượng thời tiết bất thường gây ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống và sản xuất của người dân.
  • Môi trường thiên nhiên bị suy thoái nghiêm trọng, có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.
Xem thêm: Địa lí 12: Dựa vào kiến thức đã học cho biết vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa