Hướng dẫn trả lời câu 2 bài 10 trang 47 sgk Địa Lí 12 : Thiên nhiên nhiệt đới ăm gió mùa biểu hiện qua các thành phần đất, sinh vật và cảnh quan thiên nhiên như thế nào?
Địa hình nước ta chủ yếu là đồi núi thấp, chỉ có ¼ diện tích là đồng bằng. ở khu vực đồi núi cũng có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên thiên nhiên ấy mang lại rất nhiều lợi ích cho nước ta. Tuy nhiên chúng ta không biết được những tài nguyên thiên nhiên ấy là gì, chúng có trữ lượng như thế nào và phân bố ở đâu. Để hiểu rõ về vấn đề tài nguyên thiên nhiên ở vùng đồi núi chúng ta cùng đi trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 10 trang 47 sgk Địa Lí 12: Thiên nhiên nhiệt đới ăm gió mùa biểu hiện qua các thành phần đất, sinh vật và cảnh quan thiên nhiên như thế nào?

Câu hỏi 2 bài 10 trang 47 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện qua các thành phần đất, sinh vật và cảnh quan thiên nhiên như sau:
  • Đất: quá trình feralit là quá trình nổi bật của tự nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa, đất Feralit là loại đất chính ở vùng đồi núi nước ta.
  • Sinh vật:
+ hệ sinh thái rừng nguyên sinh là nổi bật của tự nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
+ Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit là cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống