Hướng dẫn trả lời câu 1 bài 10 trang 47 sgk Địa Lí 12 : Hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần địa hình, sông ngòi ở nước ta.
Việt Nam là một nước nhiệt đới ẩm gió mùa, chịu nhiều ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Bên cạnh đó khí hậu nước ta còn chịu nhiều ảnh hưởng của biển và những ảnh hưởng của biển rất sâu sắc đến với nước ta. Ngoài những ảnh hưởng của khí hậu thì địa hình của nước ta cũng có những ảnh hưởng sâu sắc đên tự nhiên cũng như đến khí hậu nước ta. Chúng ta đã tim hiểu rõ về địa hình nước ta để có những hiểu biết rõ hơn và để củng cổ những kiến thức ấy qua câu hỏi cuối bài. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 10 trang 47 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần địa hình, sông ngòi ở nước ta.

Câu hỏi 1 bài 10 trang 47 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần địa hình, sông ngòi ở nước ta:
  • Địa hình: xâm thực ở vùng đồi núi, bồi tụ nhanh ở vùng đồng bằng,
  • Sông ngòi: mạng lưới dày đặc; nhiều nước, giàu phù sa; chế độ nước theo mùa.
Xem thêm: Địa lí 12: Thiên nhiên nhiệt đới ăm gió mùa biểu hiện qua các thành phần đất, sinh vật, cảnh quan