Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 10 trang 46 sgk Địa Lí 12 : Đất feralit có đặc tính gì và ảnh hưởng như thế nào đến việc sử dụng đất trong trồng trọt?
Địa hình nước ta chủ yếu là địa hình núi thấp, địa hình núi thấp chiếm ¾ tổng diện tích nước ta. Địa hình núi cao chủ yếu ở nước ta là vùng phía Bắc, những cánh cung ở phía Bắc có những ảnh hưởng sâu sắc đến khí hậu cũng như tự nhiên của vùng phía Bắc. ở vùng Đông Bắc có địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, còn ở phía Tây bắc có những địa hình như thế nào, có những đặc điểm và nó ảnh hưởng như thế nào đến tự nhiên của khu vực phía Bắc mỗi khu vực có một loại đất khác nhau, chúng ta cùng đi tìm hiểu các loại đất của nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 10 trang 46 sgk Địa Lí 12: Đất feralit có đặc tính gì và ảnh hưởng như thế nào đến việc sử dụng đất trong trồng trọt?

Câu hỏi giữa bài bài 10 trang 46 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Đất feralit có đặc tính gì và ảnh hưởng đến việc sử dụng đất trong trồng trọt:
  • Đặc tính của đất feralit: lớp vỏ phong hóa dày, đất thoáng khí, thoát nước, nghèo các chất badơ, nhiều ôxít sắt, nhôm; đất chua, dễ bị thoái hóa.
  • ảnh hưởng của đất feralit đến việc sử dụng đất trong trồng trọt:
+ Thích hợp để trồng rừng, cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và mở rộng đồng cỏ cho chăn nuôi
+ không thích hợp cho việc trồng các cây lương thực
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần địa hình, sông ngòi