Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 10 trang 46 sgk Địa Lí 12 : Vì sao sông ngòi nước ta có những đặc điểm: mạng lưới dày đặc; nhiều nước, giàu phù sa; chế độ nước theo mùa?
Qua các câu trả lời trước chúng ta đã biết được các dạng địa hình chủ yếu của Việt Nam. Địa hình nước ta chủ yếu là địa hình đồi núi thấp, địa hình đồi núi thấp chiếm ¾ diện tích nước ta. Nhưng địa hình nước ta bị con người tàn phá dẫn đến những hiện tượng đồi trống, dồi trọc. bên cạnh địa hình đa dạng và phức tạp, chúng ta sẽ di tìm hiểu về các cánh cung trong địa hình nước ra, để hiểu rõ về các cánh cung và những ảnh hưởng của các cánh cung đến thiên nhiên nước ta. Sông ngòi cũng chịu ảnh hưởng, chúng ta cùng đi tìm hiểu về sông ngoài. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 10 trang 46 sgk Địa Lí 12: Vì sao sông ngòi nước ta có những đặc điểm: mạng lưới dày đặc; nhiều nước, giàu phù sa; chế độ nước theo mùa?

Câu hỏi giữa bài bài 10 trang 46 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Sông ngòi nước ta có những đặc điểm: mạng lưới dày đặc; nhiều nước, giàu phù sa; chế độ nước theo mùa vì:
  • Sông ngòi dày đặc: địa hình chủ yếu là đồi núi bề mặt địa hình dốc, bị cắt xe nên nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc.
  • Sông ngòi nhiều nước và phù sa: do nước ta có lượng mưa lớn, hệ quả của vùng xâm thực đồi núi mạnh cho nên mang lại nguồn phù sa lớn cho sông ngòi nước ta.
  • Chế độ nước theo mùa: do nguồn cung cấp nước sông chủ yếu là nước mưa nên lượng nước của của nước ta theo mùa.
Xem thêm: Địa lí 12: Đất feralit có đặc tính gì và ảnh hưởng như thế nào đến việc sử dụng đất trong trồng trọt