Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 10 trang 44 sgk Địa Lí 12 : Hãy nêu ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của địa hình xâm thực bồi tụ mạnh đến việc sử dụng đất ở nước ta.
Địa hình nước ta chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đã tạo nên các quá trình xâm thực, bào mòn các địa hình đồi núi của nước ra. Bên cạnh đó thì địa hình nước ta còn hình thành nên núi đá vôi, đầm lầy, bãi bồi,…. Nhưng con người đã có những hành động tàn phá địa hình, làm cho địa hình nước ta chịu những ảnh hưởng của con người khiến địa hình nước ta có những chuyển biến xấu và có những biểu hiện bào mòn. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 10 trang 44 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của địa hình xâm thực bồi tụ mạnh đến việc sử dụng đất ở nước ta.

Câu hỏi giữa bài bài 10 trang 44 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của địa hình xâm thực bồi tụ mạnh đến việc sử dụng đất ở nước ta:
  • Tiêu cực: đất trơ sỏi đá và kém màu mỡ do địa hình xâm thực sẽ gây ra các hiện tượng đất trượt, đá lở, lũ bùn đá, làm xói mòn rửa trôi bề mặt đất
  • Tích cực:
+ thuận lợi cho việc trồng các loại cây ăn quả, phát triển nông nghiệp, chăn nuôi gia súc do các thềm phù sa cổ bị chia cắt tạo nên các thung lung
+ tạo điều kiện phát triển nông nghiệp và tạo mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng
Xem thêm: Địa lí 12: Vì sao sông ngòi nước ta có những đặc điểm: mạng lưới dày đặc; nhiều nước, giàu phù sa