Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 11 trang 50 sgk Địa Lí 12 : Nêu khái quát sự phân hoá thiên nhiên theo Đông - Tây. Dẫn chứng về môi liên hệ chặt chẽ giữa đặc điểm thiên nhiên vùng thềm lục địa, vùng đồng bầng ven biển và vùng đồi núi kề bên.
Trên đất liền, đồi núi thấp chiếm tới ¾ diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi tháp. Đồng bằng chỉ chiếm ¼ tổng diện tích lãnh thổ đất liền. lãnh thổ nước ta được tạo lập vững chắc. địa hình thấp dần từ nội địa ra tới biển, các bậc địa hình lớn như đồi núi, đồng bằng, bờ biển,…. Chúng ta cùng đi tiểm hiểu về môi liên hệ chặt chẽ giữa đặc điểm thiên nhiên vùng thềm lục địa, vùng đồng bầng ven biển và vùng đồi núi kề bên. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 11 trang 49 sgk Địa Lí 12: Nêu khái quát sự phân hoá thiên nhiên theo Đông - Tây. Dẫn chứng về môi liên hệ chặt chẽ giữa đặc điểm thiên nhiên vùng thềm lục địa, vùng đồng bầng ven biển và vùng đồi núi kề bên.

Câu hỏi 3 bài 11 trang 50 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Khái quát sự phân hoá thiên nhiên theo Đông – Tây:
  • Sự phân hóa thiên nhiên từ Đông sang Tây biểu hiện rõ nhất ở sự phân hóa địa hình: vùng biển thềm lục địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi.
  • Sự phân hóa có sự khác nhau giữa các vùng do độ cao, hướng các dãy núi với các sự tác động của các luồng khí.
Dẫn chứng về môi liên hệ chặt chẽ giữa đặc điểm thiên nhiên vùng thềm lục địa, vùng đồng bầng ven biển và vùng đồi núi kề bên:
  • Nơi hình thành các đồng bằng châu thổ sông Hồng, sông cửu Long, đồi núi lùi xa vào đất liền, đồng bằng mở rộng với các bãi triều thấp phẳng.
  • Dải đồng bằng ven biển hẹp ngang, đồi núi lan ra sát biển, chia cắt thành nhũng đồng bằng nhỏ, chỉ rộng hơn ở một vài đồng bằng bồi tụ phù sa của các sông Mã, sông Thu Bổn, sông Trà Khúc, sông Đà Rằng. Các dạng địa hình bồi tụ, mài mòn xen kẽ, các cồn cát, đầm phá khá phổ biến là hệ quả tác động kết hợp chặt chẽ giữa biển và vùng đổi núi phía tây ở dải đồng bằng hẹp ngang này.
  • Vùng thềm lục địa có hình dạng mở rộng hai đầu và thắt hẹp lại ở dọc miền Trung.
Xem thêm: Địa lí 12: Vì sao địa hình đồi núi nước ta bị xâm thực mạnh Địa lí 12 bài 10 trang 44 SGK