Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 11 trang 50 sgk Địa Lí 12 : Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần phía Bắc và phía Nam lãnh thổ nước ta.
Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ra không thuần nhất trên toàn quốc, phân hóa mạnh mẽ theo không gian và thời gian, hình thành nên các miền và khu vực khí hậu khác nhau. Miền khí hậu phía Bắc có màu đông lạnh, tương đối ít vào nwuar cuối mùa đông. Miền Nam có khí hậu cận xích đạo, nhiệt độ quanh năm cao, với một mùa mưa và mùa kho. Chúng ta đi tìm hiểu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phấn phía Bắc và phía Nam lãnh thổ nước ta.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 11 trang 49 sgk Địa Lí 12: Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần phía Bắc và phía Nam lãnh thổ nước ta.

Câu hỏi 2 bài 11 trang 50 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần phía Bắc và phía Nam lãnh thổ nước ta
Lãnh thổ phần phía Bắc:
  • Khí hậu có mùa đông lạnh
  • Nhiệt độ trung bình trên 20 độ
  • Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu là đới rừng nhiệt đới gió mùa
Lãnh thổ phía Nam:
  • Thiên nhiên mang khí hậu cận xích đạo gió mùa
  • Nền nhiệt độ thiên về khí hậu xích đạo
  • Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu là đới rừng cận xích đạo gió mùa.
Xem thêm: Địa lí 12: Nêu khái quát sự phân hoá thiên nhiên theo Đông - Tây. Dẫn chứng về môi liên hệ chặt chẽ