Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 11 trang 50 sgk Địa Lí 12 : Qua bảng số liệu, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nhận xét về chế độ nhiệt, chế độ mưa của 2 địa điểm trên và sự biến đổi nhiệt theo vĩ độ.
Nước ra có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa là môi trường sống thuận lợi cho sinh vật phát triển, cây cối quanh năm ra hoa kết quả. Đó là cơ sở tự nhiên giúp cho nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta vươn lên ạnh mẽ theo hướng sản xuất lớn, chuyên canh và đa canh. Thời tiết nước ta diễn ra phức tạp, có những ảnh hưởng tiêu cực và tích cực đến người dân, chúng cùng đi tìm hiểu về khí hậu nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 11 trang 49 sgk Địa Lí 12: Qua bảng số liệu, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nhận xét về chế độ nhiệt, chế độ mưa của 2 địa điểm trên và sự biến đổi nhiệt theo vĩ độ.

Câu hỏi 1 bài 11 trang 50 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: nhận xét về chế độ nhiệt, chế độ mưa của 2 địa điểm trên và sự biến đổi nhiệt theo vĩ độ

Qua bảng số liệu, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, ta có nhận xét về chế độ nhiệt, chế độ mưa của 2 địa điểm trên và sự biến đổi nhiệt theo vĩ độ:
Chế độ nhiệt:
  • Hà Nội có nền nhiệt thấp hơn so với thành phố Hồ Chí Minh
  • Thành phố Hồ Chí Minh có nền nhiệt cao và nóng, nhiệt độ quanh năm không dưới 25,5 độ
  • Biên độ nhiệt Hà Nội cao, biên độ nhiệt thành phố Hồ Chí Minh thấp
Chế độ mưa:
  • Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có lượng mưa nhiều vào tháng 5-10
  • Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh đề có lượng mưa thấp vào tháng 1-4, nhưng lượng mưa ở Hà Nội luôn lớn hơn thành phố Hồ Chí Minh.
Sự biến đổi theo vĩ độ:
  • Càng về phía Nam, nhiệt độ trung bình năm càng lớn, biên độ nhiệt càng giảm.
  • Nhiệt độ tháng lạnh ở phía Nam cao hơn nhiều so với phía Bắc.
Xem thêm: Địa lí 12: Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần phía Bắc và phía Nam lãnh thổ nước ta