Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 11 trang 49 sgk Địa Lí 12 : Hãy nêu ảnh hưởng kết hợp của gió mùa với hướng các dãy núi đến sự khác biệt về thiên nhiên giữa hai vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc, giữa Đông và Tây Trường Sơn.
Các em đã được học về lãnh thổ Việt Nam có 3 miền đặc trưng, trong đó ở các tiết trước các em đã được tìm hiểu về đặc điểm của miền Bắc và đông bắc bắc bộ, miền tây bắc và Bắc trung Bộ, miền cuối cùng hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó là miền Nam trung Bộ và Nam bộ. Để hiểu thêm về vấn đề này thì các em hãy trả lời câu hỏi 1 giữa bài 43 SGK trang 148 địa lí 8: Hãy xác định trên hình 43.1 phạm vi lãnh thổ của miền này, chỉ rõ các khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long?Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 11 trang 49 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu ảnh hưởng kết hợp của gió mùa với hướng các dãy núi đến sự khác biệt về thiên nhiên giữa hai vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc, giữa Đông và Tây Trường Sơn.

Câu hỏi giữa bài bài 11 trang 49 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Ảnh hưởng kết hợp của gió mùa với hướng các dãy núi đến sự khác biệt về thiên nhiên giữa hai vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc, giữa Đông và Tây Trường Sơn:
Thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng và tác động của gió mùa và hướng các dãy núi, nên sự phân hóa của thiên nhiên rất đa dạng và phong phú.
  • Mùa đông lạnh sẽ đến sớm ở vùng núi thấp Đông Bắc . mùa đông sẽ bớt lạnh, nhưng khô hơn, mùa hạ đến sớm, đôi khi có gió Tây, lượng mưa giảm.ở vùng núi thấp Tây Bắc Khí hậu Tây Bắc lạnh chủ yếu do địa hình núi cao.
  • Trong khi sườn Đông Trường Sơn có mưa vào thu đông, thì vùng núi Tây Nguyên lại là mùa khô, nhiều nơi khô hạn gay gắt. Vào mùa mưa Tây Nguyên thì bên sườn Đông lại chịu tác động của gió Tây khô nóng.
Xem thêm: Địa lí 12: nhận xét về chế độ nhiệt, chế độ mưa của 2 địa điểm trên và sự biến đổi nhiệt theo vĩ độ