Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 11 trang 49 sgk Địa Lí 12 : Hãy quan sát bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, nêu dẫn chứng về mối quan hệ đó.
Nước ta có sự phân hóa địa hình và tự nhiên rất đa dạng và phong phú. Sự phối hợp của các thành phần tự nhiên đã làm tăng thêm tính đa dạng, phức tạp của toàn bộ cảnh quan tự nhiên. Do vậy, cảnh quan tự nhiên nước ta vừa có những tính chất chung thống nhất, vừa có sự phân hóa thành các miền tự nhiên khác nhau. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về mối quan hệ về tự nhiên Việt Nam. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 11 trang 49 sgk Địa Lí 12: Hãy quan sát bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, nêu dẫn chứng về mối quan hệ đó.

Câu hỏi giữa bài bài 11 trang 49 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Hãy quan sát bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, nêu dẫn chứng về mối quan hệ đó

Quan sát bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, nêu dẫn chứng về mối quan hệ dẫn chứng về mối quan hệ giữa độ nông –sâu, rộng – hẹp của thềm lục địa với vùng đồng bằng, đồi núi kế bên là:
  • Thềm lục địa nông và rộng ở các đồng bằng châu thổ rộng lớn như đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam B.
  • Ở các khu vực có núi ăn lan ra sát biển như Trung Bộ thì thềm lục địa hẹp và sâu…
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu ảnh hưởng kết hợp của gió mùa với hướng các dãy núi đến sự khác biệt về thiên nhiên