Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 11 trang 49 sgk Địa Lí 12 : Quan sát trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), nhận xét về sự thay đổi thiên nhiên từ Đông sang Tây.
Nước ta là một nước diện tích đồi núi chiếm ưu thế, diện tích đồng bằng chỉ chiếm ¼ tổng diện tích cả nước. sự phối hợp của các thành phần tự nhiên đã làm tăng thêm tính đa dạng, phức tạp của toàn bộ cảnh quan tự nhiên. Do vậy, cảnh quan tự nhiên nước ta vừa có những tính chất chung thống nhất, vừa có sự phân hóa thành các miề tự nhiên các nhau. Tự nhiên nước ta đã phân hóa về sự thay đổi thiên nhiên từ Đông sang Tây, chúng ta cùng đi tìm hiểu.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 11 trang 49 sgk Địa Lí 12: Quan sát trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), nhận xét về sự thay đổi thiên nhiên từ Đông sang Tây.

Câu hỏi giữa bài bài 11 trang 49 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Nhận xét về sự thay đổi thiên nhiên từ Đông sang Tây Địa lí bài 11 SGK

Qua bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), nhận xét về sự thay đổi thiên nhiên từ Đông sang Tây như sau:
  • Vùng biển và thềm lục địa có diện tích lớn gấp 3 lần diện tích đất liền
  • Vùng đông bằng ven biển:
+ Các bãi triều thấp trũng, bằng phẳng; thềm lục địa rộng nông Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ
+ Đồng bằng hẹp ngang, chia cắt mạnh mẽ, bờ biển khúc khuỷu; các dạng địa hình cồn cát, đầm phá,… ở đồng bằng ven biển miền Trung
  • Vùng đồi núi ở phía Tây
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy quan sát bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, nêu dẫn chứng về mối quan hệ đó