Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 11 trang 48 sgk Địa Lí 12 : Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo Bắc - Nam?
Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa thể hiện trong các thành phần của cảnh quan tự nhiên nước ta, từ khí hậu, thủy văn đến dịa hình, thổ nhưỡng và cả sinh vật, nhưng tập trung nhất là môi trường khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều. Chính vì thế mà thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo Bắc Nam, nguyên nhân của sự phân hóa này là từ đâu, chúng ta cùng đi tìm hiểu. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 11 trang 48 sgk Địa Lí 12: Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo Bắc - Nam?

Câu hỏi giữa bài bài 11 trang 48 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Nguyên nhân chủ yếu làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo Bắc – Nam là:
  • Do đất nước ta trải dải, kéo dài 15 vĩ độ
  • Lượng bức xạ mặt trời Từ Bắc xuống Nam tăng
  • Do tác động của các khối khí lạnh làm tăng nhiệt độ từ Bắc xuống Nam.
Xem thêm: Địa lí 12: Nhận xét về sự thay đổi thiên nhiên từ Đông sang Tây Địa lí bài 11 SGK