Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 26 SGK trang 98 địa lí 8: Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khoáng sản ở nước ta?
Các em đã được học về những tài nguyên có thể phục hồi và tài nguyên nào không thể phục hồi, khoáng sản là loại tài nguyên không thể phục hồi vì thế cần sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả nhất để các thế hệ mai sau có cơ sở để phát triển tốt hơn . Để hiểu hơn về vấn đề này thì các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 26 SGK trang 98 địa lí 8: Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khoáng sản ở nước ta? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 bài 26 SGK trang 98 địa lí 8:
Trả lời:

Chúng ta có thể biết được một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khoáng sản ở nước ta như sau:
Do sự quản lí chưa cao, còn lỏng lẻo trong nhiều khâu và hành động khai thác bừa bãi (than, vàng, sắt, thiếc, đá quý…) dã huỷ hoại dần dần nguồn khoáng sản. Bên cạnh đó nước ta có kĩ thuật khai thác kém, đãn đến việc đánh giá, không đúng về sự phân bố, trữ lượng và hàm lượng gây khó khăn trong khai thác và bảo quản khoáng sản

Xem thêm: Địa lí 8: Cho biết vào giai đoạn Tiền Cambri đã có những mảng nền nào? Bài 25 SGK