Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 giữa bài 26 SGK trang 98 địa lí 8: Em hãy cho biết một số nguyên nhân dẫn tới hậu quả đó?
Các em đã được hoc về vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản, như các em đã biết khoáng sản là tài nguyên có hạn và vậy để sử dụng lâu dài và hữu hiệu nhất thì chúng ta cần có những biện pháp cụ thể . Để hiểu rõ hơn được vấn đề này các em hãy trả lời câu hỏi 3 giữa bài 26 SGK trang 98 địa lí 8: Em hãy cho biết một số nguyên nhân dẫn tới hậu quả đó? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 3 giữa bài 26 SGK trang 98 địa lí 8:

Trả lời:
Trước tiên do sự khai thác quá mức dẫn đến cạn kiệt nguồn tà nguyên; Sau đó là ý thức của cộng đồng chưa cao, khai phá một cách quá mức mà không nghĩ đến hậu quả về sau; Do hính sách quản lý chưa tốt, chưa đưa ra các quy định cụ thể trong việc khai thác khoáng sản. Do đó ngay từ bấy giờ chúng ta phải sử dụng tài nguyên một cách hợp lý, hiệu quả, đưa ra các luật quy định cụ thể về vấn đề này.

Xem thêm: Địa lí 8: Chứng minh rằng ở nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng Bài 26 SGK