Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 giữa bài 26 SGK trang 97 địa lí 8: Tìm trên hình 26.1 các các mỏ chính ở nước ta?
Các em đã được học về sự phân bố các và cách nhận biết các kí hiệu của các loại khoáng sản trên lược đồ. Để hiểu thêm về hình dạng ký hiệu của từng loại kháng sản thì sau đây các em hãy trả lời câu hỏi 2 giữa bài 26 SGK trang 97 địa lí 8: Em hãy tìm trên hình 26.1 các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 giữa bài 26 SGK trang 97 địa lí 8
Trả lời:

Địa lí 8: Em hãy tìm trên hình 26.1 các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1 Bài 26 SGK trang 97
Qua hình 26.1 chúng ta có thể biết được các các mỏ chính ở nước ta như sau:
Hãy quan sát lược đồ và ký hiệu của từng loại kháng sản trên lược đồ 26.1 các em hãy dò theo ký hiệu và ghi lại lần lượt những nơi tập trung nhiều kháng sản lại theo hình thưc slieetj kê theo các loại khoáng sản lần lượt sau đây: than, than bùn, daafuf mỏ, khí đốt, sắt, mangan, titan,boxit,..
Xem thêm: Địa lí 8: Em hãy cho biết một số nguyên nhân dẫn tới hậu quả đó Bài 26 SGK trang 98