Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1giữa bài 27 SGK trang 100 địa lí 8: Dựa vào bản đồ hành chính Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc trong Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định ví trí mà tỉnh thành phố mà em đang sống. Xác định vị trí tọa độ các điểm cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây của lãnh thổ phần đất liền nước ta. Lập bảng thống kê theo mẫu sau. Cho biết có bao nhiêu tỉnh ven biển.
Các em đã được học về lịch sử phát triển tự nhiên của lãnh thổ Việt Nam, đặc điểm tài nguyên khoáng sảnViệt Nam, lý thuyết luôn cần đi đôi với thực hành vì vậy, để hiểu thêm về vấn đề này thì các em hãy trả lời câu hỏi 1 giữa bài 27 SGK trang 100 địa lí 8: Dựa vào bản đồ hành chính Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc trong Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định ví trí tỉnh thành phố mà em đang sống. Xác định vị trí tọa độ các điểm cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây của lãnh thổ phần đất liền nước ta. Lập bảng thống kê theo mẫu sau. Cho biết có bao nhiêu tỉnh ven biển? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 giữa bài 27 SGK trang 100 địa lí 8
Trả lời:

Xác dinh trên bảng đồ vị trí nơi mà em đag sống theo đơn vị tỉnh, thành phố
Vị trí tọa độ các điểm cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây của lãnh thổ phần đất liền nước ta được xác định như sau:
Địa lí 8: Hãy xác định ví trí tỉnh thành phố mà em đang sống Bài 26 SGK trang 100
Dựa vào bảng đồ hành chính Việt Nam ta tiến hành thống kê theo các tỉnh thành phố để biết được đặc điểm về vị trí địa lý của từng vùng và trong đó có 28 tỉnh ven biển:
Địa lí 8: Hãy xác định ví trí tỉnh thành phố mà em đang sống Bài 26 SGK trang 100
Địa lí 8: Hãy xác định ví trí tỉnh thành phố mà em đang sống Bài 26 SGK trang 100
Địa lí 8: Hãy xác định ví trí tỉnh thành phố mà em đang sống Bài 26 SGK trang 100

Xem thêm: Địa lí 8: Đọc lược đồ khoáng sản Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, vẽ lại kí hiệu