Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 28 SGK trang 103 địa lí 8: Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào?
Các em đã được học về sự đa dạng của địa hình nước ta nhưng nguyên nhân đó là do đâu, những yếu tố nào tác động tao nên sự đa dạng đó. Để hiểu hơn về vấn đề này thì các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 28 SGK trang 103 địa lí 8: Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 bài 28 SGK trang 103 địa lí 8:
Trả lời:

Chúng ta có thể biết được một số nguyên nhân làm địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân tố sau:
Có rất nhiều nhân tố làm địa hình nước ta hình thành và biến đổi nhưng những nhân tố chính sau đây đã góp phần làm địa hình nước ta hình thành và biến đổi theo thời gian, bao gồm: Hoạt đông kiến tạo; hoạt động ngoại lực đặc biệt trong điều kiện KH nhiệt đới ẩm gió mùa. Bên cạnh đó hoạt động của con người cũng góp phần làm thay đổi địa hình của nước ta theo thời gian
Xem thêm: Địa lí 8: Các dạng địa hình sau đây ở nước ta được hình thành như thế nào? Bài 28 SGK trang 103