Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 giữa bài 28 SGK trang 102 địa lí 8: Em hãy cho biết khi rừng bị chặt phá thì mưa lũ gây ra hiện tượng gì? Bảo vệ rừng có những lợi ích gì?
Các em đã được biết về tầm quan trong của thảm thực vật đối với cuộc sống của chúng ta, trong dó không thể không nói đến rừng, rừng như những chiến binh bảo vệ nước ta khỏi những thiên tai bão, lũ. Để hiểu rõ hơn được vấn đề này các em hãy trả lời câu hỏi 5 giữa bài 28 SGK trang 102 địa lí 8: Em hãy cho biết khi rừng bị chặt phá thì mưa lũ gây ra hiện tượng gì? Bảo vệ rừng có những lợi ích gì? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 5 giữa bài 28 SGK trang 102 địa lí 8:

Trả lời:
Chặt phá rừng là hành động phá hoại, tàn phá đất nước của chính mình, hậu quả đẻ lại vô cùng nghiêm trọng, gây ramột số hiện tượng làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của con người như xói mòn đất, đất trượt, núi lở, lũ bùn, lũ đá.
Bảo vệ rừng là bao vệ chính chúng ta, như các bạn đã biết thiên tai có thể ập đến bất cứ lúc nào, nếu không có rừng đứng ra che chắn, bảo vệ bờ cõi, hạn chế những tiệt hại mà thiên tai gây ra, bảo vệ rừng là bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, bảo vệ sự đa dạng sinh vật vì thế chúng ta cần hiểu được lợi ích của việc bảo vệ rừng.

Xem thêm: Địa lí 8: Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta? Bài 28 SGK trang 103