Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 giữa bài 28 SGK trang 101 địa lí 8: Em hãy tìm trên hình 28.1 một số nhánh núi, khối núi lớn ngăn cách và phá vỡ tính liên tục của dải đồng bằng ven biển nước ta? Các em đã được học về sự đa dạng của Việt Nam trong đó yếu tố địa hình quyết định lớn đến sự đa dạng đó, nó tạo nên sự chia tách của lãnh thổ, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau của lãnh thổ . Để hiểu thêm về vấn đề này thì sau đây các em hãy trả lời câu hỏi 2 giữa bài 28 SGK trang 101 địa lí 8: Em hãy tìm trên hình 28.1 một số nhánh núi, khối núi lớn ngăn cách và phá vỡ tính liên tục của dải đồng bằng ven biển nước ta? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 giữa bài 28 SGK trang 101 địa lí 8
Trả lời:

Địa lí 8: Tìmmột số nhánh núi, khối núi lớn ngăn cách và phá vỡ tính liên tục của dải đồng bằng ven biển

Qua hình 28.1 chúng ta có thể biết được một số nhánh núi, khối núi lớn ngăn cách và phá vỡ tính liên tục của dải đồng bằng ven biển nước ta như sau:
Quan sát lược đồ địa hình Việt Nam và bảng ghi chú kèm theo ta sẽ xác định được các nhánh núi, khối núi làm ngăn cách và phá vỡ tính liên tục của dải đồng bằng ven biển nước ta như: Hoàng Sơn, Bạch Mã, một số nhánh núi từ dãy Trường Sơn Nam đâm ra biển, nơi có đèo Mù Công, dèo Cả.

Xem thêm: Địa lí 8: Tìm trên hình 28.1 các vùng núi cao, cao nguyên badan, đồng bằng trẻ, phạm vị thềm lục địa