Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 29 SGK trang 108 địa lí 8: Địa hình nước ta chia thành mấy khu vực? Đó là những khu vực nào?
Các em đã được học về sự phân bố đa dạng của rất nhiều loại địa hình, chúng phân bố vô cùng phức tạp và có những đặc điểm khác biệt nhau làm cho lãnh thổ nước ta vô cùng đa dạng và giàu đẹp, cái gì cũng vậy chúng ta phải mất rất nhiều công sức và thời gian nước ta mới được như ngày nay. Để hiểu thêm về vấn đề này thì các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài 29 SGK trang 108 địa lí 8: Địa hình nước ta chia thành mấy khu vực? Đó là những khu vực nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 bài 29 SGK trang 108 địa lí 8

Trả lời:
Địa hình nước ta vô cùng đa dạng nhưng dựa vào các đặc điểm khác nhau của từng dạng địa hình ta có thể chia thành 3 khu vực chính, các khu vực đó là:
+ Đồi núi
+ Đồng bằng, bở biển
+ Thềm lục địa.
Xem thêm: Địa lí 8: Địa hình đá vôi tập trung nhiều ở miền nào? Bài 29 SGK trang 108