Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 giữa bài 29 SGK trang 105 địa lí 8: So sánh hai dạng đồng bằng nêu trên (hình 29.2 và 29.3) em trông thấy chúng giống nhau và khác nhau như thế nào?
Các em đã được biết đồng bằng song Cửu Long và đồng bằng song Hồng là hai đồng bằng lớn, đem lại sản lượng lương thực và thực phẩm cung cấp cho phần lớn cả nước, nhưng mỗi đồng bằng sẽ có những đặc trưng riêng về khí hậu, thời tiêt, loại đất nên sản phẩm tạo ra sẽ có sự khác biệt. Để hiểu rõ hơn về hai đông bằng này các em hãy trả lời câu hỏi 6 giữa bài 29 SGK trang 105 địa lí 8: So sánh hai dạng đồng bằng nêu trên (hình 29.2 và 29.3) em trông thấy chúng giống nhau và khác nhau như thế nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 6 giữa bài 29 SGK trang 105 địa lí 8

Trả lời:
Địa lí 8: So sánh hai dạng đồng bằng nêu trên (hình 29.2 và 29.3) Bài 29 SGK trang 105
Nhìn trên hình 29.2 và 29.3 ,các em hãy so sánh hai dạng đồng bằng đó là đồng bằng song hồng và đồng bằng song Cửu Long giống nhau và khác nhau như sau:
ĐB sông Hồng
ĐB song Cửu Long
Giống
Cả hai đồng bằng này đều là đồng bằng châu thổ, cả hai đều là vùng nông nghiệp trọng điểm và có nguồn dân cư đông đúc
Khác
-ĐB sông Hồng có diện tích nhỏ hơn đồng bằng song Cửu Long(15000km2)
-Có hệ thống đê chống lũ dài trên 2700km
-Trên vùng đồng bằng còn có một số đồi núi thấp
- ĐB sông Cửu Long có diện tích lớn gấp 2,5 lần diện tích ĐB sông Hồng (khoảng 40000km2)
- Cao trung bình 2m- 3m so với mực nước biển.
- Trên đồng bằng không có đê lớn để ngăn lũ, nhưng có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

Xem thêm: Địa lí 8: Vì sao các đồng bằng duyên hải Trung Bộ nhỏ hẹp và kém phì nhiêu? Bài 29 SGK trang 107