Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 giữa bài 29 SGK trang 105 địa lí 8: Tìm trên hình 28.1 các cao nguyên Kon Tum, Play Ku, Đắc Lắc, Di Linh?
Các em đã được biết nhiều về các loại địa hình của Việt Nam như cánh cũng, đỉnh núi, cao nguyên,đồng bằng nhưng chưa đi sâu vào tìm hiểu đặc điểm của từng loại địa hình cụ thể. Đặc biệt là các cao nguyên của nước ta vô cùng đa dạng, mỗi ca nguyên có một nét đặc trưng riêng biệt. Để hiểu rõ hơn về các cao nguyên của nước ta các em hãy trả lời câu hỏi 4 giữa bài 29 SGK trang 105 địa lí 8: Tìm trên hình 28.1 các cao nguyên Kon Tum, Play Ku, Đắc Lắc, Di Linh? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 4 giữa bài 29 SGK trang 105 địa lí 8:

Trả lời:
Địa lí 8: Tìm trên hình 28.1 các cao nguyên Kon Tum, Play Ku, Đắc Lắc, Di Linh? Bài 29 SGK trang 105
Dựa vào kí hiệu và kênh chữ trên lược đồ để xác định các cao nguyên Kon Tum, Play Ku, Đắc Lắc, Di Linh nằm ở phía nam dọc dãy Trường Sơn Bắc của Việt Nam theo thứ tự từ bắc xuống nam ta có lầm lượt các cao nguyên Kon Tum, Play Ku, Đắc Lắc, Di Linh.
Xem thêm: Địa lí 8: Em thấy đồng bằng sông Hồng có hình dạng như thế nào? Bài 29 SGK trang 105