Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1giữa bài 29 SGK trang 104 địa lí 8: Tìm trên hình 28.1 các cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều?
Các em đã được học về đặc điểm chung địa hình Việt Nam, mỗi khu vực có những đặc trưng riêng về cấu trúc, kiến tạo, tuỳ vào đặc điểm của từng vùng sẽ có những dạng địa hình khác nhau. Trên bản đồ hình chữ S của nước ta các cánh cung được phân bố ở nhiều vùng khác nhau. Để hiểu thêm về vấn đề này thì các em hãy trả lời câu hỏi 1 giữa bài 29 SGK trang 104 địa lí 8: Tìm trên hình 28.1 các cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 giữa bài 29 SGK trang 104 địa lí 8

Trả lời:
Địa lí 8: Tìm trên hình 28.1 các cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều? Bài 29 SGK
Qua hình 28.1 chúng ta có thể biết được cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều như sau:
Xác định ký hiệu cánh cung trên lược đồ địa hình Việt Nam ta thấy cánh cung song Gâm, cánh cung Ngân Sơn nằm ở phía Bắc Việt Nam, cánh cung Đông Triều, cánh cung Bắc Sơn nằm ở phía Đông Bắc của Việt Nam.
Xem thêm: Địa lí 8: Vì sao hoàng Liên Sơn được coi là nóc nhà của Việt Nam? Bài 29 SGK trang 104