Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 30 SGK trang 109 địa lí 8: Cho biết quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo lớn nào? Các đèo lớn này có ảnh hưởng tới giao thông bắc nam như thế nào? Cho ví dụ?
Các em đã được hoc về địa lý các nước trên thế giới và địa lý của Việt Nam, do đặc điểm phân bố và tính chất của mỗi nơi khac nhau , có nơi thì gần biển, có nơi thì đồi núi nhiều, có nơi hoang mạc nhiều. Vì thế tuỳ theo mỗi nơi mà hệ thống giao thông sẽ được thiết kế một cách phù hợp. Để hiểu rõ hơn vấn đề nay sau đây các em hãy trả lời câu hỏi 3 bài 30 SGK trang 109 địa lí 8: Cho biết quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo lớn nào? Các đèo lớn này có ảnh hưởng tới giao thông bắc nam như thế nào? Cho ví dụ? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 3 bài 30 SGK trang 109 địa lí 8

Trả lời:
Chúng ta có thể biết được quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo lớn nào và các đèo lớn này có ảnh hưởng tới giao thông bắc nam như sau:
Từ quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo lớn sau:
  • Đèo Sài Hồ (Lạng Sơn)
  • Đèo Tam Điệp (Ninh Bình)
  • Đèo Ngang (Hà Tĩnh –Quảng Bình)
  • Đèo Hải Vân (Thừa Thiên – Huế - Đà Nẵng)
  • Đèo Cù Mông (Bình Định-Phú Yên)
  • Đèo Cả (Phú Yên – Khánh Hòa).
Các đèo này có ảnh hưởng lớn tới giao thông bắc nam như sau: làm ảnh hưởng tới vận tải giữa các vùng, các tỉnh từ Bắc tới Nam.
Xem thêm: Địa lí 8: Tìm trên hình 28.1 các cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều? Bài 29 SGK