Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 31 SGK trang 113 địa lí 8: Em hãy sưu tầm năm câu ca dao, tục ngữ nói về khí hậu – thời tiết ở nước ta hoặc ở địa phương em?
Các em đã được học về những đặc trưng về thời tiết khí hậu của nước Việt Nam, ông bà ta thừng dựa vào kinh nghiệm, đúc két từ thực tiễn thành những câu ca dao, tục ngữ để lại cho thế hệ con cháu đời sau, mỗi câu ca dao tục ngữ đó là một bài học cho tất cả chúng ta. Để hiểu hơn về vấn đề này thì các em hãy trả lời câu hỏi 3 bài 31 SGK trang 113 địa lí 8: Em hãy sưu tầm năm câu ca dao, tục ngữ nói về khí hậu – thời tiết ở nước ta hoặc ở địa phương em? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 3 bài 31 SGK trang 113 địa lí 8:
Trả lời:

Sau đây là một số câu ca dao, tục ngũ của nước ta về sự thay đổi của khí hậu và thời tiết:
- Bao giờ Hòn Đỏ mang tơi, Hòn Hèo đội mũ thì trời sắp mưa
- Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối.
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì râm.
- Lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên.
- Kiến đen tha trứng lên cao, thế nào cũng có mưa rào rất to
- Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì râm
- “Chóp chài đội mũ, mây phủ đá bia
Ếch nhái kêu lia, trời mưa như trút”
- “Cò bay ngược, nước vô nhà
Cò bay xuôi nước lui ra biển”
Xem thêm: Địa lí 8: Từ biên giới Việt – Lào đến Việt – Trung, ta phải vượt qua các dãy núi và các dòng sông lớn nào