Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 31 SGK trang 113 địa lí 8: Đặc điểm chung của khí hậu nước ta là gì? Nét độc đáo của khí hậu nước ta làm là gì? Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ởi những mặt nào?
Các em đã được học về khí hậu trong nước, đã nắm được sự phân vùng khí hậu và biết được nước ta có những đặc trưng gì đem lại lợi thế để phát triển đất nước. Khí hậu nước ta thay đổi do hai nguyên nhân chính đó là thay đổi theo vùng và theo mùa. Để hiểu thêm về đặc điểm của khí hậu Việt Nam thì các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài 31 SGK trang 113 địa lí 8: Đặc điểm chung của khí hậu nước ta là gì? Nét độc đáo của khí hậu nước ta làm là gì? Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện bởi những mặt nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 bài 31 SGK trang 113 địa lí 8

Trả lời:
Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa là điểm đặc trưng của khí hậu nước ta. Sự độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở những điểm sau đây:
  • thứ nhất về nhiệt độ (21 0 C), lượng mưa khá lớn và độ ẩm KK lên đến 80%;
  • Thứ hai khí hậu nước ta được chia thành hai mùa rõ rệt đó là mùa đông lạnh khô với với gió mùa đông bắc và mùa thu hạ nóng ẩm với mùa tây nam;
  • Thứ 3 khí hậu nước ta thay đổi theo thời gian và khoog gian đã tạo ra các vùng miền khí hậu khác nhau tạo ra tính đa dạng và thất thường về khí hậu trong nước.

Xem thêm: Địa lí 8: Nước ta có mấy miền khí hậu? Nêu đặc điểm khí hậu từng miền? Bài 31 SGK