Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 giữa bài 31 SGK trang 111 địa lí 8: Vì sao các địa điểm trên lại thường có mưa lớn?
Các em đã được hoc về vị trí địa lý ảnh hưởng quyết định như thế nào đến khí hậu cũng như các yếu tố khác của một vùng, sự chênh lệch về đị hình cũng quyết định đến lượng mưa của từng vùng, ví dụ những nơi nằm ở vùng khí hậu khô, lạnh thì lượng mưa hằng năm ít, những nơi nằm ở vùng khí hậu ẩm thì lượng mưa nhiều. Để hiểu rõ hơn về sự ảnh hưởng của điều kiện địa hình đến lượng mưa của từng vùng sau đây các em hãy trả lời câu hỏi 3 giữa bài 31 SGK trang 111 địa lí 8: Vì sao các địa điểm trên lại thường có mưa lớn? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 3 giữa bài 31 SGK trang 111 địa lí 8

Trả lời:
Các địa điểm như Bắc Quang có lượng mư hằng năm lên đến 4802mm, Hoàng Liên Sơn ở Lào Cai, Huế và Hòn Ba ở Quảng Nam đều nằm trên địa hình có gió mùa ẩm nên lượng mưa hằng năm tăng mạnh.

Xem thêm: Địa lí 8: Những nhân tố chủ yếu nào đã làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường?