Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 32 SGK trang 116 địa lí 8: Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội, Huế và Tp. Hồ Chí Minh (theo số liệu bảng 31.1). Nhận xét về sự khác nhau của các trạm khí tượng đó?
Các em đã được học nhiều về những biến đổi về thời tiết và khí hậu của lãnh thổ Việt Nam, láy ví dụ ở các trạm khí tượng ở ba nơi tiêu biểu đó là Hà Nội, Huế và Tp. Hồ Chí Minh, các trạm khí tượng đó sẽ cho ta thấy sự khác nhau về nhiệt độ và lượng mưa ở đây. Để hiểu hơn về vấn đề này thì các em hãy trả lời câu hỏi 3 bài 32 SGK trang 116 địa lí 8: Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội, Huế và Tp. Hồ Chí Minh (theo số liệu bảng 31.1). Nhận xét về sự khác nhau của các trạm khí tượng đó? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 3 bài 32 SGK trang 116 địa lí 8:
Trả lời:

Địa lí 8: Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội, Huế và Tp. Hồ Chí Minh Bài 32 SGK trang 116

Trạm
Hà Nội
Huế
Tp. Hồ Chí Minh
Nhận xét -Ttb = 23,5 0C
-Ttb tháng cao nhất = 28,9 0C (tháng 7) ;
-Ttb tháng thấp nhất=16,4 0C (tháng 1).
- Tổng lượng mưa của trạm là 1676,2 mm;
- Lượng mưa trung bình tháng cao nhất là 318mm (tháng 8);
- Lượng mưa trung bình tháng thấp nhất là 18,6mm (tháng 1),
- Các tháng mùa mưa: 5, 6, 7. 8. 9, 10.
-Ttb = 25,2oC
-Ttb tháng cao nhất = 29,4oC (tháng 7);
-Ttb tháng thấp nhất=20oC (tháng1)
-Tổng lượng mưa của trạm 2867,7mm; - Lượng mưa trung bình tháng cao nhất là 795,6mm (tháng 10)
- Lượng mưa trung bình tháng thấp nhất là 47,1 mm (tháng 3);
-Các tháng mùa mưa: 9, 10,11, 12.
-Ttb = 27,1oC,
- Ttb tháng cao nhất = 28,9oC (tháng 4);
-Ttb tháng thấp nhất=25,7oC (tháng12).
-Tổng lượng mưa của trạm là 1931mm
-Lượng mưa trung bình tháng cao nhất là 327mm (tháng 9);
-Lượng mưa trung bình tháng thấp nhất là 4,1mm (tháng 2)
- Các tháng mùa mưa: 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Xem thêm: Địa lí 8: Những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm dần từ bắc ra nam và giải thích Bài 31 SGK