Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 32 SGK trang 116 địa lí 8: Trong mùa gió đông bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao?
Các em đã được học về sự phân hoá khí hậu theo vùng miền, sự thay đổi này tạo nét đặc trung của mõi vùng miền, có nơi thì mưa nhiều vào mùa đông có nơi mua nhiều vào mùa hạ, có nơi có hiện tượng hạn hán,...những hiện tượng này là do sự biến đổi khí hậu tạo nên. Để hiểu hơn về loại địa hình núi đá vôi này thì các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 32 SGK trang 116 địa lí 8: Trong mùa gió đông bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 bài 32 SGK trang 116 địa lí 8:
Trả lời:

Trong mùa gió đông bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có không giống nhau vì trong gió mùa đông Bắc, miền Bắc chịu ảnh hưởng trực tiếp của mùa đông bắc à mùa đông lạnh, có mưa phùn. Bên cạnh đó từ Đà Nẵng trở vào, gió Tín Phong bán cầu Bắc thổi theo hướng đông bắc chiếm ưu thế àgây mưa lớn cho vùng duyên hải Trung Bộ à khô hạn ở Nam Bộ và Tây Nguyên.

Xem thêm: Địa lí 8: Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội, Huế và Tp. Hồ Chí Minh Bài 32 SGK trang 116