Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 giữa bài 32 SGK trang 116 địa lí 8: Em hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ phản ánh khí hậu- thời tiết nước ta?
Các em đã được biết về khí hậu thời tiết à yêu tố tác động đến các loài sinh vật, đến sự phát triển và tồn tại của cả nước, ông cha ta từ xưa đã biết dúc kết kinh nghiệm quý báu vào những câu ca dao, tục ngữ, mỗi câu là một hàm ý chưa đựng để con em mai sau tiếp bước học hỏi. Để hiểu rõ hơn được vấn đề này các em hãy trả lời câu hỏi 5 giữa bài 32 SGK trang 116 địa lí 8: Em hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ phản ánh khí hậu- thời tiết nước ta? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 5 giữa bài 32 SGK trang 116 địa lí 8

Trả lời:
- “Én bay thấp, mưa ngập bờ ao, én bay cao, mưa rào lại tạnh”.
- “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối”.
Còn rất nhiều câu ca dao tục ngữ khác nói về khí hậu thời tiết, mỗi câu chưa đựng những kinh nghiệm riêng.

Xem thêm: Địa lí 8: Nước ta có mấy mùa khí hậu? Nêu đặc trưng khí hậu của từng mùa? Bài 32 SGK trang 116