Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 12 trang 55 sgk Địa Lí 12 Điền nội dung thích hợp vào bảng sau

Nước ta có các đai cao sau: Đai nhiệt đới gió mùa chân núi, Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi, Đai ôn đới gió mùa trên núi. Mỗi đai cao có một đạc điểm khác nhau về độ cao, về đặc điểm khí hậu, về các loại đất, về các hệ sinh thái,…. Chúng ta cùng đi tìm hiểu sự khác nhau giữa các yếu tố qua các đai cao, cùng đi điền thông tin vào bảng. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 12 trang 55 sgk Địa Lí 12: Điền nội dung thích hợp vào bảng sau

Câu hỏi 1 bài 12 trang 55 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Tên đai cao Độ cao Đặc điểm khí hậu Các hệ sinh thái chính

Ta điền thông tin được bảng sau:
Địa lí 12: Điền nội dung thích hợp vào bảng sau Địa lí 12 bài 12 SGK
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu đặc điểm của mỗi miền địa lí tự nhiên, những thuận lợi và khó khăn trong việc sử dụng