Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 giữa bài 32 SGK trang 114 địa lí 8: Dựa vào bảng 31.1, cho biết những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm dần từ bắc ra nam và giải thích vì sao?
Các em đã được học về đặc điểm chung của khí hạu lãnh thổ Việt Nam, tuy nhiên để dự đoán chính xác khí hậu thì không thể căn cứ vào đặc điểm chung này mà ta phải dự báo thời tiết thường xuyên cho từng nơi. Để hiểu thêm về vấn đề này thì các em hãy trả lời câu hỏi 1 giữa bài 32 SGK trang 114 địa lí 8: So sánh số liệu khí hậu ba trạm Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bảng 31.1) đại diện cho ba miền Bắc Trung, Nam, em hãy cho biết:
- Nhiệt độ tháng thấp nhất của ba trạm.
- Lượng mưa trung bình tháng ít nhất của ba trạm.
- Nêu nhận xét chung về khí hậu nước ta trong mùa đông
Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 giữa bài 32 SGK trang 114 địa lí 8
Trả lời:
Địa lí 8: So sánh số liệu khí hậu ba trạm Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh Địa lí 8 bài 32
Qua hình 31.1 chúng ta có thể biết So sánh số liệu khí hậu ba trạm Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh đại diện cho ba miền Bắc Trung, Nam về nhiệt độ tháng thấp nhất của ba trạm, Lượng mưa trung bình tháng ít nhất của ba trạm, đưa ra nhận xét chung về khí hậu nước ta trong mùa đông như sau:
Thứ nhất, dựa vào bảng 31.1 ta có thể thấy nhiệt độ thấp nhất tháng của ba trạm lần lượt như sau: tháng 1_trạm Hà Nội và Huế, tháng 12_trạm thành phố Hồ Chí Minh.
Thứ hai, dựa vào bảng 31.1 ta có thể thấy lượng mưa trung bình tháng ít nhất của ba trạm: tháng 1_trạm Hà Nội, tháng 3_trạm Huế, tháng 2_trạm TP. Hồ Chí Minh
èNhận xét: Như thống kê ở bảng 31.1 thì khí hậu nước ta ở miền Bắc vào mùa đông có gió đông bắc tạo nên mùa đông lạnh mưa phùn. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết nóng ẩm, ổn định suốt mùa. Còn ở vùng duyên hải Trung Bộ có mùa mưa rất lớn vào các tháng cuối năm.
Xem thêm: Địa lí 12: Em hãy nêu nhiệt độ tháng cao nhất của ba trạm khí tượng Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh