Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 giữa bài 32 SGK trang 115 địa lí 8: Em hãy nêu nhiệt độ tháng cao nhất của ba trạm khí tượng Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bẳng 31.1) và nguyên nhân của những khác biệt đó?
Các em đã được học về đặc điểm của từng vùng miền của nước ta, đặc trưng ở ba nơi Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh, xuất phát từ vị trí địa lý khác nhau cùng chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau tạo ra đặc trưng riêng biệt về khí hậu ở mỗi nơi. Để hiểu thêm về vấn đề này thì sau đây các em hãy trả lời câu hỏi 2 giữa bài 32 SGK trang 115 địa lí 8: Em hãy nêu nhiệt độ tháng cao nhất của ba trạm khí tượng Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bẳng 31.1) và nguyên nhân của những khác biệt đó? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 giữa bài 32 SGK trang 115 địa lí 8
Trả lời:
Nhiệt độ tháng cao nhất của ba trạm khí tượng ở Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh lần lượt là:
Trạm khí tượng Hà Nội, Huế: tháng 7
Trạm khí tượng Tp. Hồ Chí Minh: tháng 4.
=>Nguyên nhân của sự khác biệt về nhiệt độ của ba trạm khí tượng ở ba nơi Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh là do: Trạm khí tượng ở Tp. Hồ Chí Minh có nhiệt độ cao nhất vào tháng 4 là do nó nằm gần xích đạo, trong năm có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh thời gian với thời gian cách xa nhau; Trạm khí tượng Hà Nội, Huế có nhiệt độ cao nhất vào tháng 7 là do có góc chiếu sáng mặt trời lớn.
Xem thêm: Địa lí 8: Những nông sản nhiệt đới nào ở nước ta có giá trị xuất khẩu với số lượng ngày càng lớn Bài 32