Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 33 SGK trang 120 địa lí 8: Vẽ biểu đồ phân bố dòng chảy trong năm tại trạm Sơn Tây (sông Hồng) theo bảng lưu lượng bình quân tháng (m3/s)
Các em đã được học nhiều về những biến đổi về thời tiết và khí hậu của lãnh thổ Việt Nam, láy ví dụ ở các trạm khí tượng ở ba nơi tiêu biểu đó là Hà Nội, Huế và Tp. Hồ Chí Minh, các trạm khí tượng đó sẽ cho ta thấy sự khác nhau về nhiệt độ và lượng mưa ở đây. Để hiểu hơn về vấn đề này thì các em hãy trả lời câu hỏi 3 bài 32 SGK trang 116 địa lí 8: Vẽ biểu đồ phân bố dòng chảy trong năm tại trạm Sơn Tây (sông Hồng) theo bảng lưu lượng bình quân tháng (m3/s)

Câu hỏi 3 bài 33 SGK trang 120 địa lí 8:
Trả lời:

Sau đây là biểu đồ lưu lượng dòng chày bình quân tháng tại trạm Sơn Tây (sông Hồng) dựa trên bảng trong sách giáo khoa trang 120:
Địa li 8: Vẽ biểu đồ phân bố dòng chảy trong năm tại trạm Sơn Tây (sông Hồng) theo bảng
Biểu đồ lưu lượng dòng chày bình quân tháng tại trạm Sơn Tây (sông Hồng)
Xem thêm: Dịa lí 8: Trong mùa gió đông bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không