Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 33 SGK trang 120 địa lí 8: Vì sao sông ngòi nước ta lại có hai mùa khác nhau rõ rệt?
Các em đã được học về hệ thống sông ngòi và đặc điểm khí hậu ở nước ta, do tính chất của địa hình và đặc trưng theo hai mùa khí hậu, làm cho nước ta ngày càng đa dạng, chính điều này đã tác động đến hệ thống sông ngòi của nước ta. Để hiểu thêm về đặc trưng của sông ngòi nước ta và giải thich vì sao có sự đặc trưng đó thì các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài 33 SGK trang 120 địa lí 8: Vì sao sông ngòi nước ta lại có hai mùa khác nhau rõ rệt? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 bài 33 SGK trang 120 địa lí 8
Trả lời:
Như các em đã biết chế độ mưa, khí hậu, và chế độ nước có mối quan hệ khá chặt chẽ và tác động ảnh hưởng lẫn nhau. Khí hậu nước ta chia thành hai mùa rõ rệt đó là mùa mưa và mùa cạn, chính vì thế mà chế độ mà sông ngòi nước ta có hai mùa khác nhau rõ rệt đó là mùa lũ và mùa cạn. Mỗi một mùa có một tính chất và đặc điểm khác biệt nhau.
Xem thêm: Địa li 8: Vẽ biểu đồ phân bố dòng chảy trong năm tại trạm Sơn Tây (sông Hồng) theo bảng