Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 giữa bài 33 SGK trang 120 địa lí 8: Em hãy tìm trên hình 33.1 các hồ nước Hòa Bình, Trị An, Y-a-ly, Thác Bà, Dầu Tiếng và cho biết chúng nằm trên những dòng sông nào?
Các em đã được nước ta ngày càng phát triển đa lĩnh vực, đã đầu tư xây dựng hàng trăm hồ chứa nước phục vụ nhu cầu ngày càng nhiều của cư dân Việt Nam. Ngày nay nước ta đang tiếp tục khai thác mọi nguồn nước và phù sa để phát triển sản xuất và đời sống của cả nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này các em hãy trả lời câu hỏi 7 giữa bài 33 SGK trang 120 địa lí 8: Em hãy tìm trên hình 33.1 các hồ nước Hòa Bình, Trị An, Y-a-ly, Thác Bà, Dầu Tiếng và cho biết chúng nằm trên những dòng sông nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 7 giữa bài 33 SGK trang 120 địa lí 8
Trả lời:
Quan sát các kí hiệu và kênh chữ trên lược đồ 33.1 lược đồ hệ thống các con sông lớn Việt Nam để tìm các hồ nước sau đây: Hồ Hòa Bình trên dòng sông Đà; Hồ Trị An trên dòng sông Đồng Nai; Hồ y-a-ly trên dòng sông Xê Xa; Hồ Thác Bà trên dòng sông Chảy; Hồ Dầu Tiếng trên dòng sông Sài Gòn.
Xem thêm: Địa lí 8: Để dòng sông không bị ô nhiễm chúng ta cần phải làm gì Địa lí 8 bài 33 SGK