Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 giữa bài 33 SGK trang 119 địa lí 8: Em hãy cho biết một số giá trị của sông ngòi nước ta?
Các em đã được nước ta nổi tiếng là có hệ thống mạng lưới sông dày đặc, nguồn lợi thuỷ hải sản hằng năm mang lại từ nó là vô cùng lớn. như các em đã biết, nước cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt và các hoạt động sản xuất của cả nước, sông ngòi giúp bồi đắp lượng phù sa tang năng suất nông, lâm nghiệp. Để hiểu rõ hơn được vấn đề này các em hãy trả lời câu hỏi 6 giữa bài 33 SGK trang 119 địa lí 8: Em hãy cho biết một số giá trị của sông ngòi nước ta? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 6 giữa bài 33 SGK trang 119 địa lí 8
Trả lời:
Sau đây là mộ số giá trị của hệ thống sông ngòi nước ta: thứ nhất, sông ngòi cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt; thư hai, sông ngòi giúp xây dựng các nhà máy thủy điện; thứ ba, sông ngòi giúp bồi đắp lượng phù sa màu mở, giuwps mở rộng đồng bằng về phía biển. thứ tư, sông ngòi cung cấp tạo ra hoat động khai khai thác và nuôi trồng thủy sảnè Hằng năm sản lượng thuỷ hải sản đem lại là vô cùng lớn, tạo tiềm năng phát triển kinh tế của ca nước.
Xem thêm: Địa li 8: Em hãy tìm trên hình 33.1 các hồ nước Hòa Bình, Trị An, Y-a-ly, Thác Bà, Dầu Tiếng